WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ประกาศผลสอบ
 
ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
ประเภท ประกาศผล
ห้องเรียนพิเศษ 13 มี.ค. 62
ความสามารถพิเศษ 27 มี.ค. 62
สอบคัดเลือก 3 เม.ย. 62
จับฉลาก 4 เม.ย. 62
สอบคัดเลือก 7 เม.ย. 62